Historické vědy

Abychom chápali dnešní svět, musíme nejdříve pochopit minulost. Absolventi historických věd se vyznají v českých i světových dějinách od pravěku po současnost, vidí věci v souvislostech a uplatňují se jako středoškolští učiteléodborníci na historii, archivnictví, kulturu a archeologii v muzeích, knihovnách, archivech a jiných kulturních institucích.

Humanitky.cz

„Kolo uvedlo lidstvo do pohybu a spustilo technologickou revoluci.“

— Humanitky.cz

Objevte další studijní obor

Politické vědy

Používáte zastaralý prohlížeč.
Načtěte si web například pomocí Google Chrome.