Sedmadvacátý ze sedmadvaceti

Nejraději mám setkání s realitou

rozhovor

4 min

Stanislav Volčík vystudoval politologii a v oboru se rozhodně neztratil. Pracoval na Úřadu vlády, šéfoval tamnímu oddělení a dnes se na Ministerstvu školství věnuje rozvoji vzdělávání v Česku. „Setkání s učiteli jsou pro mě úžasná zpětná vazba. Až tam vidím, jak věci shora fungují,“ říká.


Autor: Tomáš Kasapovský

Filozofická fakulta UHK

Jste absolventem politologie na hradecké univerzitě. Proč jste se rozhodl zrovna pro tento obor?

Základy politologie by měl znát podle mě každý občan, který chce politicky žít. Který chce co nejobjektivněji volit, sepisovat petice nebo rozhodovat o formě protestu na náměstí. Je důležité alespoň trochu ovládat historii 20. století z politického hlediska, vědět něco o vzniku a fungování politických stran. V mém osobním případě bylo navíc nasnadě propojit předchozí studium ekonomie a evropských politik s politologickým základem.

Pomáhají vám znalosti ze školy ve vaší současné práci?

Určitě ano. Na Úřadu vlády ČR jsem se každý den setkával s postoji politických stran na různá témata. Znalosti získané během studia mi velmi pomáhaly se v komplikované změti pozic zorientovat. Podobné zkušenosti mám i dnes na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde denně pracuji s nejrůznějšími názory desítek politických aktérů.

Získal jste během studia kromě oborových znalostí i nějaké užitečné zkušenosti?

Našel jsem si mnoho dobrých přátel, a tím taky rozšířil své schopnosti práce v týmu, které jako vedoucí oddělení využívám každý den. Díky pobytu v polské Poznani jsem pak získal spoustu praktických zkušeností, naučil se samostatnosti a poznal jiné kultury. Sešli se tam studenti z celého světa – od Španělů a Němců přes Japonce až po Bosňany, Syřanky a Turky. V Polsku jsem si také během studia moderních dějin uvědomil, jak malicherný máme my Češi někdy pohled na historii.

Relativní flexibilita studia mi pak umožnila vyzkoušet stáž v královéhradeckém Eurocentru a později pracovat na částečný úvazek na Úřadu vlády. Byly to přímé pracovní zkušenosti při studiu, které nejsou na každé škole samozřejmostí.

Čeho si na svém studiu nejvíc ceníte?

Toho, že mě přimělo přemýšlet o světové, evropské a české politice, o jejich vzájemných rozdílech i podobnostech a také o důvodech jednání politiků v realitě, co by bez teoretického základu bylo jen tlachání. Díky studiu politologie jsem si také ukotvil své politické smýšlení.

Co přesně obnáší vaše práce?

Jako vedoucí Oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání mám na starosti regionální školství v Česku – od mateřských přes základní až po střední a vyšší odborné školy. Rozvíjíme koncepční strategie ministerstva v regionálním školství a digitálním vzdělávání. Hledáme také pozitivní příklady, které se osvědčily, a šíříme je do škol. Má práce mě naplňuje, protože je velmi důležitá pro podobu vzdělávacího systému v Česku, pro jeho budoucnost a funkčnost. Nejraději mám setkání s realitou – tedy řediteli a učiteli škol, díky nimž zjišťujeme, jestli věci shora skutečně fungují.

Jakými tématy jste se zabýval na Úřadu vlády ČR?

Na Úřadu vlády ČR jsem působil přes čtyři roky a za tu dobu jsem se na pozici analytika a později i vedoucího Oddělení strategií a trendů EU věnoval nejrůznějším palčivým tématům. Analyzovali jsme například dopady platformy AirBnB na život v Česku, a především pak v Praze. Zabývali jsme se také socioekonomickými důsledky prolomení těžebních limitů v severních Čechách nebo dopady evropských strukturálních a investičních fondů na ČR v letech 2004–2016. Zpracovali jsme také řadu podkladů pro předsedu vlády nebo státního tajemníka pro EU.

Jak si představujete vaši blízkou profesní budoucnost?

Snažím se nelítat moc v oblacích, takže budu rád, když se naše relativně nové oddělení personálně i institucionálně ustálí a bude mít jasně vymezenou roli koordinátora strategických cílů ministerstva v regionálním školství. Pak budu rád rozvíjet aktivity v inovacích, více komunikovat s řediteli škol a poskytovat maximální podporu pro jejich práci s dětmi v celé republice.

O Stanislavovi

Stanislav Volčík vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Už během studia si vyzkoušel práci v oboru a jako stážista působil nejen v místním Eurocentru, ale také na Úřadu vlády České republiky. Tam pak pracoval další čtyři roky jako analytik i vedoucí Oddělení strategií a trendů EU. Dnes se zabývá rozvojem českého regionálního vzdělávání na Ministerstvu školství.

Jaké další pozice na absolventy čekají?

Uplatnění

Používáte zastaralý prohlížeč.
Načtěte si web například pomocí Google Chrome.