Osmý z pětadvaceti

30 let humanitních věd ve svobodné společnosti

článek

3 min

Připomněli jsme si třicáté výročí sametové revoluce. Pro humanitní a společenské vědy je obzvlášť významné, neboť za komunistického režimu byly výrazněji než jiné obory postiženy personálními čistkami, ideologickými deformacemi a umlčováním nepohodlných názorů.


Autor: Tomáš Vodička

Filozofická fakulta UHK

děkujeme každému, kdo přispěl se znovunabytí svobody

Jako děkani filozofických fakult českých univerzit chceme především poděkovat všem, kdo v předlistopadovém období udržovali odbornou a etickou úroveň bádání, všem, kdo před třiceti lety přispěli ke znovunabytí svobody, a všem, kdo se po listopadu 1989 podíleli na obnově humanitních a společenskovědních oborů.

Ceníme si spolupráce s orgány veřejné správy, vědeckými a kulturními institucemi, médii i soukromými firmami, která se, často díky našim absolventům, v uplynulém třicetiletí úspěšně rozvinula a mnohostranně obohatila českou společnost a kulturu.

Vyzýváme veřejné činitele, aby při stanovování vzdělávacích i výzkumných priorit a hodnotících kritérií brali důsledně v potaz specifika humanitních a společenských věd a jejich svébytný celospolečenský přínos. Při tvorbě vzdělávací politiky nabízíme svou součinnost a expertní vklad.

Hlásíme se ke spoluzodpovědnosti za českou společnost a zavazujeme se, že se budeme nadále intenzivně podílet na jejím rozvoji šířením vzdělanosti a kultury, formováním veřejné debaty, posilováním aktivního občanství a odborně fundovaným řešením mnohačetných výzev, jimž Česká republika v dnešním globalizovaném světě čelí.

 

v Hradci Králové, 25. 11. 2019

za Asociaci děkanů filozofických fakult ČR

 

Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

děkan Filozofické fakulty UHK 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

děkan Filozofické fakulty UK

Jaké další pozice na absolventy čekají?

Uplatnění

Používáte zastaralý prohlížeč.
Načtěte si web například pomocí Google Chrome.